Mūsu personāls

Velga Zaļaiskalna

Ārste

Ieva Jurgena Fizioterapeite
Baiba Smila Sporta trenere
Beāta Zaļaiskalna Administratore